NEWS 農曆年假連續假期體育場區暫停開放
2018-02-09  

因農曆年假連續假期,體育場區暫停開放時間為2/15(四)至2/20(二),2/21(三)開始正常開放(開放時間比照寒暑假開放時間)。

                                                                                                                                                                   場地器材組    敬上