NEWS 游泳課程校內教職員工生優惠方案
2014-06-13  

USB游泳大學針對本校校內教職員工生及其直系親屬游泳課程優惠方案:

長訓班(每周至少一堂):
                
                12堂 2400元
 
                24堂 4800元
 
短訓班(週一至週六):
                  
                一期價格1125元
 
                二期價格 2250元
 
                三期價格3375元
 
                以此類推
 
相關問題請洽游泳池櫃台:04-2285-1635